01:33 -- Friday, July 19, 2024
08:33 -- Friday, July 19, 2024
(Semi-)Governmental Support for Business in Japan (Semi-)Gouvernementele Ondersteuning voor Zakendoen in Japan
As a European company, you have 4 levels of (semi-)governmental support: support by your local government, support by the Chamber of Commerce in Japan representative for your home-area, support by the EU and support by Japan (JETRO). Als Vlaamse onderneming heb je 4 niveaus van (semi-)gouvernementele ondersteuning: ondersteuning door FIT (Flanders Investment and Trade), ondersteuning door de Belgian-Luxembourg Chamber of Commerce in Japan (BLCCJ) en de Belgium-Japan Association and Chamber of Commerce (BJA), ondersteuning door de EU en ondersteuning door Japan (JETRO).
  FIT (Flanders Investment and Trade)
  FIT kan je helpen bij je allereerste analyse in verband met zakendoen in Japan. (https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/)

Benevens velerlei nuttige informatie heeft FIT ook een subsidiebudget waarop je beroep kan doen indien je diensten gebruikt zoals deze aangeboden door D-VECS.

FIT coordineert ook de (gesubsidieerde) groepsgewijze deelname aan vakbeurzen in Japan.
Indien geinteresseerd, vraag meer informatie aan je lokaal FIT agentschap.
Alhoewel FIT deze groepsstanden volledig organiseert, is het toch belangrijk dat je jezelf voorbereid voor lokale opvolging in Japan. Zonder lokale en persoonlijke opvolging achteraf, zal de beurs wel een nuttig venster op Japan geweest zijn, maar zal het niet leiden tot echte business resultaten.
Het is belangrijk dat de perso(o)n(en) die achteraf de lokale opvolging zullen doen, ook samen met jou aanwezig zijn op de groepsstand.
D-VECS heeft uitgebreide ervaring op dit gebied. (Vraag gerust bevestiging hiervan bij FIT.)

  Belgian-Luxembourg Chamber of Commerce in Japan (BLCCJ)
Belgium-Japan Association and Chamber of Commerce (BJA)
  De Belgian-Luxembourg Chamber of Commerce in Japan (BLCCJ) (http://www.blccj.or.jp/) is gevestigd in Tokio. De Belgium-Japan Association and Chamber of Commerce (BJA) (https://www.bja.be/en) is gevestigd in Brussel.

Benevens het verlenen van velerlei nuttige informatie, organizeren de BLCCJ en de BJA ook tezamen het "YES programma" (https://www.bja.be/en/yes-program). Dit programma biedt aan (kleinere) bedrijven een gesubsidieerde mogelijkheid om een (eerste) prospectiereis naar Japan te doen in combinatie met doelgerichte support van de BLCCJ.

EU EU
The EU also has some support for European companies for doing business in Japan. The most visible of this is the "EU Gateway Programme"
(http://www.eu-gateway.eu/)

This program includes a good business-matching event in Tokyo and advice and support accompanying business meetings. As the website mentions, "The Program provides financial and logistical support, strategic preparation and a tailored search for business contacts whom the participating EU companies will meet in Japan."

Ook de EU biedt zekere ondersteuning voor het zakendoen in Japan. Het meest zichtbare is het "EU Gateway Programme"
(http://www.eu-gateway.eu/)

Dit programma houdt een goed business-matching event in Tokio in en advies en ondersteuning voor de bijbehorende business meetings. Zoals de website vermeldt, "The Program provides financial and logistical support, strategic preparation and a tailored search for business contacts whom the participating EU companies will meet in Japan."

JETRO JETRO
JETRO is the Japanese governmental organization that is in charge of supporting "inward investment in Japan" (http://www.jetro.go.jp/). As such they are chartered to assist companies that might want to set up a subsidiary in Japan.

One of the programs - the "IBSC temporary offices" (http://www.jetro.go.jp/en/invest/investmentservices/ibsc/facilities/) - allows prospective investors in Japan to occupy a temporary office in a JETRO locations free-of-charge. Besides the subsidized housing, the second benefit is the physical proximity of JETRO advisers.

JETRO is de Japanse gouvernementele organisatie die o.m. de "inward investment in Japan" begeleidt (http://www.jetro.go.jp/). Als dusdanig is het hun opdracht om bedrijven te helpen die eventueel een dochteronderneming zouden willen opzetten in Japan.

Een van de programma's - de "IBSC temporary offices" (http://www.jetro.go.jp/en/invest/investmentservices/ibsc/facilities/) - laat potentiele investeerders toe om gratis een tijdelijk kantoor te gebruiken in een JETRO locatie. Benevens de gesubsidieerde huisvesting heeft dit het voordeel dat je fysisch dicht bij de JETRO adviseurs zit.